Menu Zamknij

Regulamin Festiwalu

I Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Szanty na Wzgórzu” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 23 w Gdyni

Zapraszamy do udziału, zachęcamy do wspólnej zabawy. Widzimy się na Wzgórzu!!!

Ahoj!! Ahoj, przygodo! Ahoj, Przyjaciele! Przybywajcie do nas! Gwarantujemy doskonałą zabawę, biesiadę, poczęstunek, wspólne śpiewy i harce.

CELE KONKURSU

 • Prezentacja i popularyzacja szant oraz piosenek żeglarskich w mieście z długą tradycją żeglarską.
 • Rozbudzenie i rozwijanie aktywności i talentów muzycznych uczniów.
 • Integracja środowiska lokalnego. Stworzenie przestrzeni w Gdyni do spotkań i wspólnej zabawy.
 • Promocja uczniów, nauczycieli, szkół i przedszkoli.

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły ze szkół podstawowych i przedszkoli, niezależnie od wieku i pochodzenia.
 2. Każdy wykonawca bądź grupa zobowiązana jest wykonać 1 utwór – zaśpiewany na żywo, z towarzyszeniem instrumentów, podkładu lub acapella.
 3. Organizator nie narzuca wyboru piosenki, jedynym wymogiem jest przynależność utworu do repertuaru szeroko rozumianej piosenki żeglarskiej, szant, pieśni kubryku.
 4. Organizator zapewnia nagłośnienie z obsługą.
 5. Preferowane są stroje żeglarsko-pirackie, rekwizyty i dobry humor☺
 6. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej.
 7. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

MIEJSCE I TERMIN

Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni, ul. Grottgera 19

Termin: CZWARTEK, 9 CZERWCA 2022, GODZ. 11.00

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny występów konkursowych, uwzględniając:

 • dobór repertuaru,
 • opracowanie muzyczne i interpretację,
 • wykonanie i pomysłowość prezentacji,
 • dykcję, muzykalność,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Kategorie wiekowe

Jury będzie oceniać wykonania w następujących kategoriach wiekowych:

– dzieci w wieku przedszkolnym

– uczniowie kl. 1-3

– uczniowie kl. 4-8

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu festiwalu, dyplomy i nagrody wręczymy podczas finału Imprezy.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU następuje drogą elektroniczną na adres j.tarnawska@sp23gdynia.pl do dnia 27 maja 2022 r.
Należy przesłać:
– wypełnioną kartę zgłoszeniaPOBIERZ KARTĘ (Word) POBIERZ KARTĘ (PDF)

Skip to content