Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021

Powrót do szkoły uczniów klas młodszych odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązują wytyczne sanitarne GIS i MEN, które były wdrażane we wrześniu 2020 roku. Do najważniejszych należą:

Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa. 

Wejście do szkoły wyłącznie wyznaczonym wejściem.

Ograniczony jest pobyt osób niebędących pracownikami i uczniami szkoły na jej terenie. Ograniczone jest przemieszczanie się uczniów w budynku.

Uczniowie dezynfekują ręce wchodząc do szkoły.

Do szkoły nie można przynosić zabawek i zbędnych przedmiotów.

 

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com