Rekrutacja - klasy pierwsze

Rekrutacja do klas pierwszych trwa od 29 marca do 23 kwietnia. W tym czasie rodzice dzieci ZAMELDOWANYCH POZA OBWODEM SZKOŁY składają do sekretariatu wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami: 

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (dzieci spoza obwodu)
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepełnosprawności kandydata
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o samontnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o wielodzietności 
  • ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą
  • ZAŁĄCZNIK NR 6 - Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek. 
  • ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek. 

Rodzice dzieci ZAMELDOWANYCH W OBWODZIE SZKOŁY składają wyłącznie ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY

Ostatnio zmieniany sobota, 17 kwiecień 2021 22:44

Więcej w tej kategorii:

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com