Wydrukuj tę stronę

Odwołana XII edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Przypominamy, że XII edycja Konkursu Literackiego „Czas szkoły, czas dojrzewania” nie odbędzie się.

Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizator może odstąpić od konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Do zobaczenia! Do usłyszenia! Z życzeniami zdrowia, nadziei i pomyślności! Organizatorzy