Akcje społeczne

Certyfikat przyznany za organizację akcji "Jem, nie marnuję" na rzecz podopiecznych Domu Dziecka Kasisi w Zambii

Podziękowanie za corocznie organizowaną w naszej szkole zbiórkę monet groszowych na rzecz fundacji "Nasz Dom" wspierającej rodzinne domy dziecka.

Dyplom za przeprowadzaną corocznie przez Samorząd Uczniowski zbiórkę żywności dla schroniska "Ciapkowo" w Gdyni.

Podziękowania za zbiórkę darów i pieniędzy dla schroniska "Ciapkowo" w roku 2017 - udało się uzbierać blisko 300 złotych!!

Certyfikaty

Certyfikat za innowacyjne działania na rzecz świadomego korzystania przez uczniów z technologii informacyjnej i komputerowej oraz wykorzystania ich na lekcjach.

Certyfikat za aktywny udział w projekcie "Mistrzowie Kodowania" organizowanego przez Samsung Polska (edycja 2014/2015)

Projekty edukacyjne

Dyplom za aktywne uczestnictwo uczniów naszej szkoły w przeglądzie teatrów szkolnych.

Inne

Tytuł "Przyjaciela Przedszkola" nadany szkole w podziękowaniu za współpracę z Przedszkolem "Akademia Małych Odkrywców" w Gdyni.

Dyplom nadający nam tytuł "Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją" za udział w programie "Czytamy Razem" od Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Fundacji FLY (edycja 2015/2016)

Podziękowanie za prowadzoną w roku szkolnym 2017/2018 przez nauczycieli wolontariuszy akcję "Czytamy Razem".

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com