Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 23 z siedzibą w Gdyni przy ul. Grottgera 19, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje na danych osobowych,
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Elżbieta Krauze; telefon: 58 622-07-33
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.

Powyższa klauzula spełnia obowiązek informacyjny w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku. ZOBACZ AKTY PRAWNE

Joomla templates by JoomlaShine