• O EGZAMINIE

  Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w trakcie nauki w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ten (podobnie jak w ubiegłym roku) swoim zakresem obejmował będzie treści wynikające z wymagań egzaminacyjnych.

  Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń klasy ósmej musi do niego przystąpić aby ukończyć szkołę podstawową. Nie określono minimalnego wyniku tego egzaminu, co oznacza, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 • WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • PRZEPROWADZENIE EGZAMINU

  Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w maju. W roku szkolnym 2021/2022 będą to 24, 25 i 26 maja 2022. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i obejmuje trzy przedmioty:
  • Język polski – 120 minut
  • Matematyka – 100 minut
  • Język obcy nowożytny (uczeń może wybrać ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć) – 90 minut

  W arkuszu egzaminacyjnym z każdego z przedmiotów znajdują się zarówno zadania zamknięte (wybór odpowiedzi spośród podanych) jak i otwarte (wymagające zapisania własnego rozwiązania).

 • WYNIKI

  Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 zostaną ogłoszone uczniom 1 lipca 2022 a zaświadczenia potwierdzające wyniki otrzymają 8 lipca 2022.

 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

  Aby przybliżyć naszym ósmoklasistom i ich rodzicom jak wyglądał będzie egzamin zorganizowane zostaną spotkania z Dyrekcją. Podczas spotkań zaprezentujemy harmonogram egzaminu oraz poinformujemy o samym przebiegu każdej z części.
  Planujemy również organizację dwóch egzaminów próbnych. Dzięki nim uczniowie poznają procedury według których zorganizowany będzie majowy egzamin a także sprawdzą na jakim etapie przygotowań się znajdują.

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com