• FERIE i PRZERWY ŚWIĄTECZNE

  23 - 31 grudnia 2019 - zimowa przerwa świąteczna

  13 - 24 stycznia 2020 - ferie zimowe

  9 - 14 kwietnia 2020 - wiosenna przerwa świąteczna

  26 czerwca 2020 - zakończenie zajęć

 • DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

  Świetlica szkolna pełni dyżury w godzinach jej pracy (obowiązują zapisy uczniów)

  14 października 2019 (poniedziałek)

  2, 3 stycznia 2020 (czwartek, piątek)

  ZMIANA! 16, 17, 18 czerwca 2020 (wtorek, środa, czwartek) - wyłącznie dla klas I-VII (egzaminy ósmoklasisty)

  12 czerwca 2020 (piątek)

 • ZEBRANIA I KONSULTACJE

  11.09.2019 - zebrania z rodzicami

  11.09.2019 - zebranie z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy

  23.10.2019 - konsultacje dla rodziców

  27.11.2019 - zebrania z rodzicami

  18.12.2019 - konsultacje dla rodziców

  29.01.2020 - zebrania z rodzicami

  8.04.2020 - zebrania z rodzicami

  13.05.2020 - konsultacje dla rodziców

  10.06.2020 - zebrania z rodzicami

 • TERMINY WYSTAWIENIA OCEN

  10 stycznia 2020 - wystawienie ocen śródrocznych

  10 czerwca 2020 - wystawienie ocen rocznych i końcowych

 • EGZAMINY

  18 - 20 listopada 2019 - próbne egzaminy dla uczniów klas ósmych (w ramach zajęć)

  ZMIANA! 16 czerwca 2020 (wtorek) - język polski

  ZMIANA! 17 czerwca 2020 (środa) - matematyka

  ZMIANA! 18 czerwca 2020 (czwartek) - język angielski lub niemiecki

 • GODZINY LEKCYJNE

  1. 8.00 - 8.45

  2. 8.55 - 9.40

  3. 9.50 - 10.35

  4. 10.45 - 11. 30

  I przerwa obiadowa dla klas I - IV (20 minut)

  5. 11.50 - 12.35

  II przerwa obiadowa dla klas V - VIII (20 minut)

  6. 12.55 - 13.40

  7. 13.50 - 14.35

  8. 14.45 - 15.30

  9. 15.40 - 16.25

 • ZAJĘCIA NA BASENIE

  Dla klas IV - VI, na basenie w Szkole Podstawowej nr 12 (Witomino) ul. Stawna 4-6

  PONIEDZIAŁEK -  9.30 - 10.15 (zbiórka o 8.55) - dla klas Vb, VIa i VIb

  PONIEDZIAŁEK - 10.15 - 11.00 (zbiórka o 9.40) - dla klas IVa, Va i Vc

JUŻ WKRÓTCE

Brak wydarzeń

Informacje o zajęciach

 • Innowacja pedagogiczna JA, TY, MY - SCENA NASTOLATKÓW zamiast przedmiotu WDŻwR

  Treści programowe innowacji pedagogicznej odwołują się do wskazań podstawy programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla klas IV - VIII, a nowatorstwo innowacji pedagogicznej polegać będzie na przekazaniu treści programowych w działaniach filmowych, teatralnych i parateatralnych oraz wykorzystaniu inwencji twórczej uczniów. Dobór metod i form pracy z dzieckiem sprzyjać będzie odkrywaniu wrodzonych uzdolnień i rozwojowi twórczości dziecięcej,  oraz kształtowaniu postawy twórczej poprzez tworzenie scenariuszy, kręcenie etiud filmowych, przygotowanie spektaklu na konkurs organizowany przez KG Policji w Gdyni - "Małe formy teatralne - nasza młodość bez używek i przemocy". Zajęcia prowadzą: Beata Gajewska, Maciej Gajewski

  Zajęcia będą odbywać się po lekcjach.

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com