Regulamin wpłat za obiady

Regulamin wpłat za obiady pixabay.com

Opłat za obiady,  w formie bezgotówkowej (przelewem na konto), należy dokonywać na podane  konto bankowe do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

Jeżeli powyższe dni miesiąca wypadają w dzień wolny – opłat należy dokonać odpowiednio wcześniej.

 • Uczniowie, którzy nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie, nie będą mogli korzystać z obiadów w danym miesiącu. Opłaty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone.
 • Opłata przekazana na konto szkoły musi być zgodna z ogłoszoną kwotą w danym miesiącu.
 • Niedopuszczalne jest dokonywanie samodzielnych zaokrągleń lub pomniejszanie kwot o odpisy bez uzgodnienia. Opłaty takie mogą zostać uznane za nieważne i będą zwracane na rachunek zleceniodawcy.
 • Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje się od osoby zalegającej z wpłatą, naliczając odsetki ustawowe.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/ wpłaty na rachunek bankowy.

Ostatnio zmieniany czwartek, 22 wrzesień 2016 12:29

Pobierz załącznik:

Więcej w tej kategorii:

Ważne ...

 • Konto do wpłat za obiady

  Szkoła Podstawowa nr 23 Gdynia
  16 1440 1026 0000 0000 1256 0265
  Tytułem: obiady za m-c / imię i nazwisko dziecka / klasa
  (np. obiady wrzesień, Zosia Kowalska, VB)

 • Harmonogram wpłat i kwota

  MAJ 2018

  17 dni x 3,00 zł = 51,00

  Wpłaty przelewem:

  od 18.04.2018 do 27.04.2018

  Wpłaty gotówkowe:

  20.04.2018 (piątek) 8.00 - 15.00

  23.04.2018 (poniedziałek) 8.00 - 15.30

  24.04.2018 (wtorek) 8.00 -15.30

  25.04.2018 (środa) 8.00 - 13.30

Joomla templates by JoomlaShine