Opłaty za obiady

Opłaty za obiady w październiku 2019

Opłaty za obiady we wrześniu 2019

Regulamin wpłat za obiady

Opłat za obiady,  w formie bezgotówkowej (przelewem na konto), należy dokonywać na podane  konto bankowe do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

Jeżeli powyższe dni miesiąca wypadają w dzień wolny – opłat należy dokonać odpowiednio wcześniej.

  • Uczniowie, którzy nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie, nie będą mogli korzystać z obiadów w danym miesiącu. Opłaty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną zwrócone.
  • Opłata przekazana na konto szkoły musi być zgodna z ogłoszoną kwotą w danym miesiącu.
  • Niedopuszczalne jest dokonywanie samodzielnych zaokrągleń lub pomniejszanie kwot o odpisy bez uzgodnienia. Opłaty takie mogą zostać uznane za nieważne i będą zwracane na rachunek zleceniodawcy.
  • Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość egzekwuje się od osoby zalegającej z wpłatą, naliczając odsetki ustawowe.
  • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/ wpłaty na rachunek bankowy.
Strona 2 z 2
JSN Dona is designed by JoomlaShine.com