Poczytajmy na dywanie

Czytanie na dywanie Czytanie na dywanie

Projekt realizowany jest przez cały rok szkolny w oddziale przedszkolnym i ma na celu zapewnienie codziennego kontaktu dzieci z literaturą. Każdego dnia czytamy dzieciom przez 10 – 20 min. (czas stopniowo wydłużamy wraz ze wzrostem zdolności koncentracji dzieci). Wszystkie czytane pozycje są odpowiednio starannie dobierane, by poruszały ważne kwestie społeczne, emocjonalne, przekazywały ogólnie cenione wartości, przyczyniały się do  rozwoju zainteresowań dzieci (dobór tekstów dokonywany również przez dzieci). Ponad to mamy na celu kształcenie uwagi, pamięci, wspieranie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, uczenie samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego, a także pobudzanie wyobraźni, kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, budowanie systemu wartości.

Joomla templates by JoomlaShine