Rekrutacja - klasy pierwsze

Rekrutacja do klas pierwszych trwa od 29 marca do 23 kwietnia. W tym czasie rodzice dzieci ZAMELDOWANYCH POZA OBWODEM SZKOŁY składają do sekretariatu wniosek o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami: 

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (dzieci spoza obwodu)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepełnosprawności kandydata
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o samontnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o wielodzietności 
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 - Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych), że miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek. 
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu dziecka w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek. 

Rodzice dzieci ZAMELDOWANYCH W OBWODZIE SZKOŁY składają wyłącznie ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja trwa od 30 marca do 28 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00.

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły NIE PODLEGAJĄ POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNEMU, aby zapisać dziecko do klasy pierwszej należy:

   2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły PODLEGAJĄ POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNEMU, procedura obejmuje:

 • ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY (POBIERZ TUTAJ)
 • ZŁOŻENIE OŚWIADCZEŃ O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW REKRUTACJI - prosimy o zapoznanie się z kryteriami zamieszczonymi w dalszej części artykułu

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla kandydatów spoza obwodu, ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com