Menu Zamknij

Jak działa e-stołówka?

Krok 1. Rodzic / Opiekun prawny loguje się do Panelu Rodzica i zamawia posiłki dla dziecka (w wyznaczonym terminie na cały kolejny miesiąc).  

Krok 2. Po wybraniu odpowiednich posiłków za pomocą szybkich płatności internetowych (bezpośrednio w Panelu Rodzica) dokonuje płatności za zamówione posiłki. 

Krok 3. Każdorazowe wejście ucznia do szkolnej stołówki odnotowywane jest w systemie i tożsame jest z odebraniem posiłku. Służy do tego karta obiadowa, którą po Nowym Roku otrzymają uczniowie korzystający ze stołówki.  

Krok 4. W przypadku nieobecności dziecka Rodzic / Opiekun prawny ma możliwość samodzielnie odwołać posiłek w Panelu Rodzica. Kwota za ten posiłek zostanie odjęta w należności za kolejny miesiąc. 

Regulamin systemu

Obowiązek informacyjny

Najczęściej zadawane pytania (FAQs)

Nie. Koszty licencji (aplikacji eStołówka oraz Panelu Rodzica) oraz niezbędnego sprzętu pokryte są z funduszy szkoły. Rodzice ponoszą jedynie jednorazowy koszt wyrobienia karty obiadowej oraz opłatę tranzakcyjną pośrednika płatności PayByNet w wysokości 59 groszy za przelew (jeden w miesiącu).

Rodzic / Opiekun prawny musi zgłosić intendentowi fakt zgubienia przez dziecko karty obiadowej (drogą mailową). Konieczne będzie zamówienie nowej karty – koszt karty oraz procedura wpłaty zostanie każdorazowo podana zainteresowanemu Rodzicowi / Opiekunowi prawnemu przez intendenta. Na czas wyrobienia nowej karty uczeń otrzyma kartę zastępczą (karta ta jest własnością szkoły).  

Z dniem 1 stycznia 2023 jedyną formą przyjmowania płatności za obiady jest system szybkich przelewów internetowych w Panelu Rodzica aplikacji eStołówka. Nie będzie możliwości dokonywania opłat za obiady na innych warunkach. 

Posiłki na cały miesiąc zamawiać będzie można w ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego. Stosowna informacja pojawiać się będzie w przedsionku szkoły oraz na stronie internetowej i profilu Facebook szkoły. System eStołówka będzie również wysyłał przypomnienie wszystkim użytkownikom, że włączona została funkcja zamawiania posiłków na kolejny miesiąc. 

Nie. Posiłki można zamawiać tylko w wyznaczonym terminie (ostatni tydzień miesiąca poprzedzającego). Brak zamówienia posiłków (oraz dokonania płatności) uniemożliwi dziecku korzystanie ze stołówki w danym miesiącu. Nie ma możliwości zmiany terminu dla pojedynczych osób. 

Nie. System nie pozwoli na zamawianie posiłków. Uczeń nie będzie mógł w danym miesiącu korzystać ze stołówki szkolnej.  

Możliwość korzystania ze stołówki szkolnej następuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po przyjęciu dziecka do szkoły. 

Każdy Rodzic / Opiekun prawny będzie miał możliwość odwołania zakupionego posiłku wyłącznie bezpośrednio w Panelu Rodzica. Posiłki można odwoływać z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12.00 (np. posiłek piątkowy można odwołać do czwartku do godz. 12.00). Posiłek poniedziałkowy można odwołać jedynie do piątku do godz. 12.00. Wyjątkiem będzie grudzień, w którym rezygnacji z posiłków dokonywać będzie można jedynie do ok. 10 grudnia (w związku z koniecznością zamknięcia roku budżetowego szkoły). Od 1 stycznia 2023 nie będą przyjmowane rezygnacje z posiłków dokonywane telefonicznie lub mailowo.  

W przypadku organizowanych przez szkołę wyjść / wycieczek informację o odwołaniu obiadu przekazywać będzie wychowawca lub organizator wyjścia (nie ma wówczas potrzeby dokonywania odwołania w systemie). 

Masz inne pytanie? Odpowiedzi udzieli pani Karolina Śmigaj – intendentka. Napisz na adres: k.smigaj@sp23gdynia.pl 

Skip to content