Menu Zamknij

Zgłoszenia do konkursów

Dokumenty

Dodatkowe informacje

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pośrednictwem nauczyciela, szkolnego koordynatora lub nauczyciela przedmiotu. 

Uczeń zgłaszający się do konkursu powinien przedstawić wypełnioną komputerowo lub drukowanymi literami kartę zgłoszenia (tylko w części przeznaczonej dla rodziców)

Uzyskanie tytułu laureata i finalisty konkursu pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów do rekrutacji.

Uzyskanie tytułu laureata z niektórych przedmiotów zwalnia z części egzaminu ósmoklasisty w zakresie tego przedmiotu. 

Terminarz eliminacji szkolnych konkursów

13.10.2022

18.10.2022

19.10.2022

20.10.2022

21.10.2022

Geografia (A. Kozłowska)

Język angielski (A. Dziedzicka)

Fizyka (J. Galant-Nazar)

Matematyka (M. Znosko)

Historia (K. Kogut)

24.10.2022

27.10.2022

3.11.2022

7.11.2022

17.11.2022

Język niemiecki (A. Jeziorowska-Chmiel)

Język polski (J. Tarnawska)

Biologia (U. Anikowska)

Chemia (A. Plisińska)

Informatyka (E. Matysiuk) 

Skip to content