Menu Zamknij

Zmiana rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Wprowadzono zmiany w zakresie prac domowych, polegające na:

1) niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach I-III szkoły podstawowej pisemnych (z wyłączeniem ćwiczeń rozwijających motorykę małą) i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,

2) braku obowiązku wykonania przez uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela
do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy domowej przez ucznia.

Dodatkowo komunikujemy o możliwości skorzystania z opublikowanych 3 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej materiałów informacyjnych.

Zawierają one relację z konferencji prasowej z udziałem Pani Barbary Nowackiej, Minister Edukacji, oraz dwa załączniki:

– informator dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej,

– informator dla nauczycieli klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Materiały te można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/konferencja-prasowa-w-sprawie-nowych-przepisow-dotyczacych-prac-domowych

Skip to content