Menu Zamknij

Odznaka jakości dla naszego projektu E-Twinning

Z wielką radością informujemy, że nasz międzynarodowy projekt „Here & Now” i jego koordynatorka Aneta Kleisa otrzymali Krajową Odznakę Jakości eTwinning! 

Odznaka jakości jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.
Jest ona wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za zaangażowanie w działania poświęcone eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniałą motywacją do dalszej pracy, a dla szkoły prestiżem i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską.
Kryteriami przyznawania Odznaki Jakości są: innowacja pedagogiczna, kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, rezultaty, trwałość i możliwość ponownego wykorzystania, wpływ i dokumentacja.
Dziękujemy uczniom z Klubu eTwinning, uczniom z klasy 3a oraz partnerom projektu za aktywny udział, zaangażowanie w wykonywane zadania i gratulujemy!!

Skip to content